FopZ-FotoDagBoek


overzicht 2010 April 2010
< Maart 2010
Mei 2010  >

1 april 2010
Schorisse / Bakkershof
2 april 2010
RVV / Bakkershof
3 april 2010
Bakkershof / Gent
4 april 2010
Bakkershof / PPP
6 april 2010
B26
24 fotos 15 fotos/1 mov 46 fotos/1 mov 15 fotos 4 fotos

7 april 2010
CapTV / FCT
8 april 2010
TVP Ruurlo - Haarlo
9 april 2010
TVP Haarlo - Eibergen
10 april 2010
TVP Eibrgn - Hksbrgn
11 april 2010
TVP Hksbrgn - Enschde
6 fotos 14 fotos 22 fotos 21 fotos 17 fotos/2 snds

14 april 2010
CapTV
15 april 2010
NKG
16 april 2010
Posbank
17 april 2010
NKG / WG café
18 april 2010
Squirl
1 foto 4 fotos 3 fotos 10 fotos 2 fotos

20 april 2010
NKG / CapTV
21 april 2010
OJP / OBA / NKG
22 april 2010
NKG
23 april 2010
NKG / Pier / Wland
24 april 2010
Grnmarkt / Halfweg
2 fotos 4 fotos 3 fotos 6 fotos 33 fotos/1 mov

25 april 2010
Ilperveld
26 april 2010
Fort Spion
27 april 2010
NKG
28 april 2010
Misc
29 april 2010
Fort Spion
9 fotos 19 fotos 12 fotos/1 mov 3 fotos 25 fotos

30 april 2010
Waterliniepad
24 fotos/1 mov

< home Hosted by Driebit